Program 4. ročníku genealogické konference 14. 10. 2017

Prezence účastníků – od 8:30

Zahájení konference – od 9:00

Přednášky (1. část):

  • Martin Paukrt – „Sbírka matrik Východočeského kraje“
  • Michal Severa – „Příbuzenské vazby evangelických pastorů v Čechách po r. 1848“
  • Markéta Veselíková – „Genealogické prameny ve fondech šlechtických rodinných archivů uložených v SOA v Zámrsku“
  • František Mlateček – „Přesun rodu Mlatečků z Pardubicka a Královéhradecka na Malou Hanou“
  • Tom W. Hrncirik – „Krajanská sdružení v USA“

Oběd (od 12:30)

Workshopy (souběžně, od 14:00):

  1. „Další využití webu FamilySearch v genealogii“
  2. „Čtení kurentu“ (kurz pro začátečníky)

Přednášky (2. část):

  • René Novotný – „Otázka jazykové identity v genealogickém bádání“
  • Radek Pokorný a Jiří Pavlík – „Soupisy duší jako církevní prameny využitelné pro genealogické bádání“
  • Martin Slaboch – „Genealogie a příbuzenství“

Předpokládané ukončení konference – 16:00.

Po skončení programu proběhne prodej genealogické literatury.

Program bude průběžně aktualizován.

SOAZ.png, 21kB logo FamilySearch