Program 5. ročníku genealogické konference 10. 11. 2018 v Opavě

Prezence účastníků – od 8:30

Zahájení konference – od 9:00

Přednášky (1. část):

  • Karel Müller – „Zemský archiv v Opavě a 10 let spolupráce s genealogickou společností FamilySearch“
  • Dagmar Kollmeier – „Co přináší FamilySearch“ (videokonference)
  • Jiří Peterka – „Možnosti a úskalí genealogického bádání v Polsku“
  • Petr Tesař – „Digitální archiv Zemského archivu v Opavě jako nástroj pro genealogický výzkum“
  • Alois Kleveta – „Od parádního rodokmenu z r. 1946 ke galerii předků v r. 2016“

Oběd (přibližně po 12. hodině)

Workshopy a exkurze (expozice ZA v Opavě), souběžně, od 13 h:

  1. „Praktické využivání webu FamilySearch“   (2. skupina – exkurze)
  2. „Čtení kurentu“ – minikurz pro začínající genealogy   (1. skupina – exkurze)
  3. za příznivého počasí a dobré viditelnosti možnost vyhlídky na Opavu z věže

Přednášky (2. část, přibližně od 15 h):

  • Karel Kysilka – „Tam za mořem je Amerika – sonda do minulosti a současnosti Čechů v USA“
  • Michal Janošek – „Jak ztvárnit rodokmen“

Předpokládané ukončení konference – 16:00.

logo Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů sponzorZAOpava.png, 43kB logo FamilySearch